JPNN.com

BACALAH! Sejarah Penyusunan Al Quran

Minggu, 20 Mei 2018 – 06:18 WIB BACALAH! Sejarah Penyusunan Al Quran - JPNN.com

jpnn.com - Wahyu Al Quran turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun sejak kenabiannya. Kadang beberapa ayat. Kadang satu surah penuh. Alur kroniknya bukan seperti yang ada saat ini.

Wenri Wanhar – Jawa Pos National Network

Wahyu pertama “iqra…”, “bacalah…”.

Iqra bismirabbikallazi khalak. Khalakal insana min alak. Iqra wa rabukkal akram. Allazi alama bil kalam. Alamal insana ma lam ya'lam. (lihat gambar)

Lebih kurang maknanya;

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pencipta. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu maha pemurah. Yang mengajarkan kepada manusia (menggunakan) pena. Mengajar kepada manusia apa-apa yang belum diketahui.

Lanjutan ayat dalam surah ini seperti tertulis dalam Al Quran, turunnya kemudian. Sesudah wahyu yang lain.

***

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...